Maxem introduceert Fire Safety oplossing voor laadpunten

De elektrificatie van het Europese wagenpark neemt een grote vlucht nu er een steeds breder aanbod van (volledig) elektrische auto’s op de markt wordt gebracht. Met deze toename aan elektrisch aangedreven auto’s ontstaan nieuwe uitdagingen die met de oude fossiel aangedreven auto’s minder relevant leken.

Een wezenlijk verschil tussen fossiel en elektrisch aangedreven auto’s is de manier waarop je auto ‘bijgevuld’ moet worden. Waar je in het verleden naar een centrale plek reed om je auto bij te tanken, is het laden van een elektrisch aangedreven auto vaak decentraal geregeld. In  gemiddeld 80% van alle laadsessie wordt de batterij rondom de thuislocatie of op bestemming opgeladen (‘destination charging’). En dus verandert het straatbeeld in toenemende mate en zie je overal laadpalen geplaatst worden. Naast op straat worden de elektrisch aangedreven auto’s natuurlijk ook geparkeerd in parkeergarages. Parkeergarages zijn echter niet ontworpen met het oog op elektrisch aangedreven auto’s en het opladen daarvan. De opkomst van dit soort auto’s vraagt dan ook om speciale aandacht voor de brandveiligheid van parkeergarages.

Omdat de mogelijkheden van het blussen van een brand in een parkeergarage al gelimiteerd zijn, is preventie een vereiste. Voor ons dé reden waarom wij hiermee aan de slag zijn gegaan. Met Maxem Fire Safety bieden wij de technologie waar Brandweer Nederland samen met IFV in de publicatie Brandveiligheid parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen om vraagt. Hierin wordt aanbevolen: “een systeem waarmee de laadvoorziening automatisch wordt uitgeschakeld door een reeds aanwezige brandmeldinstallatie.

Hoe werkt Maxem Fire Safety?
Op locatie wordt het brandmeldsysteem met een bekabelde verbinding verbonden met de Maxem Energy Controller. In geval van een brandmelding ontvangt deze direct een signaal en stuurt dit door naar Maxem Energy Cloud (MEC). Vervolgens stopt MEC alle laadsessies en ontkoppelt de vergrendeling van de laadkabels. Hierdoor zijn de laadkabels stroomloos (en niet meer verbonden met het laadpunt) en kunnen elektrisch aangedreven auto’s direct weggereden of verplaatst worden. Tevens biedt dit meer veiligheid voor de brandweer, doordat er geen actieve laadsessies meer zijn en de elektrisch aangedreven auto’s dus niet meer ‘onder stroom’ staan. Niet alleen handig dus in parkeergarages, maar ook voor laadpalen die dicht bij gebouwen staan.

Zodra de brand wordt ‘afgemeld’ wordt dit signaal weer opgevangen door de Maxem Energy Controller en zorgt MEC er voor dat alle laadpalen en laadsessies automatisch weer actief worden.

Maxem Fire Safety is te koppelen met alle bestaande en nieuwe brandmeldinstallaties en tevens toepasbaar op alle (OCPP) laadpalen in de markt.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?