Artikelen

Interesse om de aanschaf van een laadpaal en Maxem te combineren met de MIA en VAMIL?

De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Een beter milieu komt immers de hele samenleving ten goede. Uiteraard valt de investering in een zakelijke laadpaal en bijbehorende apparaten als Maxem ook onder deze regeling. Dat maakt elektrisch rijden niet alleen leuk, maar ook nog eens fiscaal voordelig voor uw bedrijf! In deze blog zetten wij de fiscale voordelen op een rij:

Milieu-Investeringsaftrekregeling (MIA)

Via de MIA kan 36% van het geïnvesteerde bedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst van het bedrijf. De investering behelst niet alleen de aanschaf van de laadpaal, maar bevat ook de installatie en de aankoop van bijbehorende producten als Maxem. Een belangrijke voorwaarde voor deze aftrekpost is dat de investering een ondergrens heeft van €2.500 (welke exclusief is voor alle BTW-plichtigen en inclusief voor alle niet BTW-plichtigen).

In praktijk zien we dat de ondergrens lang niet altijd wordt behaald. De aanschaf van een Maxem kan in dat geval ervoor zorgen dat de investering wel in aanmerking komt. Met een terugvordering van ongeveer 900 euro betaalt de aanschaf van een Maxem zich direct fiscaal terug.

Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL)

Naast de MIA is er ook nog de Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL) regeling. De VAMIL biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Hierdoor heeft u als ondernemer de keuzevrijheid om te bepalen hoeveel en wanneer de investering afgeschreven wordt van de fiscale winst.

Wat zijn de voorwaarde:

  • De investering dient in een nieuw product te zijn en valt onder bedrijfscode F 3720.
  • De MIA kan gecombineerd worden met de VAMIL.
  • De investering behelst minstens €2.500.
  • Maximaal 3 maanden tussen aanschaf en aanvraag.