De stroommetingen van Maxem komen niet overeen met mijn slimme meter. Hoe kan dit?

Je bent hier:

Metingen en meetverschillen

Daar waar er twee metingen worden uitgevoerd door twee verschillende apparaten is er kans op een verschil tussen de twee metingen. Dit is inherent aan het uitvoeren van een meting via verschillende apparaten (bijv. de slimme meter versus Maxem Home). Waar het echter om gaat is wat de verklaring is van het meetverschil. Hierbij spelen twee factoren een belangrijke rol. Allereerst is de meetnauwkeurigheid van het apparaat dat de meting uitvoert van belang. Met andere woorden, is de meting geijkt of niet geijkt. Daarnaast maakt de fysieke plek waar de meting wordt uitgevoerd uit in verband met energieverliezen die bij transport van energie over afstand plaatsvinden. Denk hierbij als voorbeeld aan een omvormer, die op zolder een meting uitvoert voor een groep met zonnepanelen, in vergelijking met een meting van dezelfde groep met zonnepanelen in de meterkast. De plek van meting is anders, en daarmee zal de uitkomst ook anders zijn.

Meten met Maxem 

Maxem Home meet het stroomverbruik op de hoofdaansluiting, van de laadpaal, en, voor sommige gebruikers ook van de groep met zonnepanelen via stroomspoelen of via een geijkte ABB kWh meter. Om de kosten van de totale oplossing voor gebruikers zo laag mogelijk te houden werden de metingen voor Maxem Home van de hoofdaansluiting en de groep met zonnepanelen tot januari 2019 standaard uitgevoerd met stroomspoelen. Deze stroomspoelen zijn niet geijkt, leveren een goede indicatie van het stroomverbruik, en zijn goed genoeg voor load balancing. Het is, echter, een feit dat stroomspoelen onnauwkeuriger meten dan geijkte kWh-meters en een afwijking in de meting kunnen veroorzaken tot maximaal 10%. Met name in het lage bereik (met andere woorden bij weinig stroomverbruik) is een meting met stroomspoelen onnauwkeuriger dan met een geijkte kWh-meter. Vanaf vrijdag 18 januari meet Maxem Home voor alle nieuwe systemen enkel en alleen nog maar met geijkte kWh-meters, doordat wij steeds meer vraag ontvangen voor metingen met meer nauwkeurigheid. Deze keuze heef ter mede toe geleid dat wij de prijs voor Maxem Home hebben verhoogd.  Uiteraard kan een systeem waarbij de meting wordt uitgevoerd met stroomspoelen worden aangepast naar een systeem met enkel en alleen maar metingen middels geijkte kWh-meters.

Heeft u interesse om uw systeem te upgraden door gebruik te maken van geijkte kWh-meters voor alle metingen, dan raden wij u aan om via uw installateur of het onderstaande mailformulier met ons contact op te nemen.

Was this article helpful?
Dislike 0
Komt u er niet helemaal uit?

Stel uw vraag dan hieronder aan ons.

Uw naam
(Optioneel) Uw Maxem serienummer

Uw vraag


Bestellen

Wist u dat de aanschaf van Maxem fiscaal erg aantrekkelijk is?

Lees hier meer